Pomorskie / KWIDZYN

Powiślańska Szkoła Wyższa

Oferta Edukacyjna

Trwające wydarzenia Aktualnie trwa 1 wydarzeń

O nas

Powiślańska Szkoła Wyższa  podejmuje szereg działań, by umożliwić studiowanie jak największej liczbie osób. Służy temu między innymi system stypendialny, dzięki któremu studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc finansową – stypendia socjalne oraz zapomogi. Stypendium Rektora oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studenci mogą również otrzymać za wybitne osiągnięcia sportowe oraz artystyczne.

Szczególne przywileje skierowane są w stronę osób niepełnosprawnych.

Student może otrzymywać także przez cały okres studiów stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych, również na pierwszym roku, natomiast stypendium za wyniki w nauce lub sportowe – począwszy od drugiego roku studiów.

Należy podkreślić, że każdy student, który spełni wymogi formalne ma możliwość skorzystania z pomocy stypendialnej. Wysokość stawek określana jest każdorazowo, w zależności od kwoty dotacji.


 •        Oferta edukacyjna

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, proponujemy następujące kierunki kształcenia:

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH

KIERUNEK EKONOMIA

Specjalności:

 • ekonomia menedżerska
 • transport/spedycja/logistyka (TSL)
 • informatyka stosowana (applied computer science)
 • finanse/bankowość/rachunkowość
 • HR (human resources)
 • ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych
 • agroekonomia

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

KIERUNKI:

 • PIELĘGNIARSTWO
 • PIELĘGNIARSTWO W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH DLA DYPLOMOWANYCH PIELĘGNIAREK
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • KOSMETOLOGIA

STUDIA MAGISTERSKIE

 • PIELĘGNIARSTWO

STUDIA PODYPLOMOWE

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie każdego roku proponuje różnorodne kierunki studiów podyplomowych dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Studenci kierunków podyplomowych pogłębiają swoją wiedzę w danej dziedzinie oraz zdobywają praktyczne umiejętności, które zwiększają konkurencyjność na rynku pracy.

 

·       ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNE (we współpracy z Kolegium Jagiellońskim Toruńską Szkołą Wyższą; dwa dyplomy)

 

Studia podyplomowe realizowane są we współpracy z EduTeam. Aktualnie utworzonych jest ponad 50 różnych kierunków. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą: https://eduteam.pl/studia-podyplomowe/.

 

·      Rekrutacja

Naukę w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym.

 • Wybierz swój kierunek studiów
 • Zarejestruj się na naszej stronie internetowej psw.kwidzyn.edu.pl i wypełnij wniosek
 • Skompletuj wymagane dokumenty:
 1. wniosek o przyjęcie na studia (należy wydrukować formularz rejestracyjny po zapisie w rejestracji internetowej PSW),
 2. oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk do pobrania w formacie PDF lub w panelu internetowej rejestracji w zakładce pliki do pobrania),
 3. świadectwo dojrzałości,
 4. zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne),
 5. zdjęcia legitymacyjne – 1 szt.,
 6. dowód uiszczenia opłaty wpisowej*.

* od 1 kwietnia do 30 czerwca opłata wpisowa 0 zł, od 1 lipca do 30 września opłata wpisowa 85 zł

 • Przyjdź do biura rekrutacji i złóż komplet dokumentów.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne są TUTAJ

Informacje na temat kosztów znajdziesz TUTAJ

 

·      Stypendia

Powiślańska Szkoła Wyższa podejmuje szereg działań, by umożliwić studiowanie jak największej liczbie osób. Służy temu między innymi system stypendialny, dzięki któremu studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc finansową – stypendia socjalne oraz zapomogi.

Na pomoc finansową mogą liczyć również studenci zdolni, pracowici i ambitni – stypendium Rektora oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.

Szczególne przywileje skierowane są w stronę osób niepełnosprawnych.

Student może otrzymywać także przez cały okres studiów stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych, również na pierwszym roku, natomiast stypendium za wyniki w nauce lub sportowe – począwszy od drugiego roku studiów.

Należy podkreślić, że każdy student, który spełni wymogi formalne ma możliwość skorzystania z pomocy stypendialnej. Wysokość stawek określana jest każdorazowo, w zależności od kwoty dotacji. Uczelnia przyznaje także zapomogi w wypadku zdarzeń losowych w kwocie do 1450 zł.


·      Praktyki studenckie

Organizując praktyki studenckie, dążymy do tego, aby praktyka pomogła studentowi w przygotowaniu do poruszania na rynku pracy, aby posiadał odpowiednie doświadczenie, potrafił określić swoje miejsce na konkurencyjnym rynku pracy oraz otrzymał pomoc w wyborze własnej drogi rozwoju.

Obecnie z Uczelnią współpracuje ponad 60 głównych pracodawców z Pomorza m.in. International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., Jabil Circuit Poland Sp. z o.o., Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nadleśnictwo Kwidzyn, Szpital „Zdrowie’ Sp. z o.o., Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w Gdańsku, Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim i wiele innych.

Szczegóły w ofercie edukacyjnej https://psw.kwidzyn.edu.pl/


·      Erasmus +

Współpraca międzynarodowa jest jednym z priorytetów działalności PSW. Kontakty z zagranicznymi uczelniami i instytucjami partnerskimi w ramach programu Erasmus + stwarzają naszym studentom możliwość rozwoju pod okiem międzynarodowych autorytetów, zarówno podczas wyjazdów na studia, jak i praktyki studenckie.

Współpracujemy m.in. z Uniwersytetami: Universidade Lusófona de Humanidades e Technologias – Portugalia, Panevėžio Kolegija – Litwa, University of Central Europe in Skalica – Słowacja, Pamukkale University-Turcja. Od roku akademickiego 2016/2017 wspólpracujemy również z Uniwersytetami z krajów partnerskich, m.in. z Serbii, Libii, Gruzji czy Albanii.

·      Skontaktuj się z nami

Powiślańska Szkoła Wyższa

ul. 11 Listopada 29

82-500 Kwidzyn

strona www: www.psw.kwidzyn.edu.pl

DZIEKANAT

tel. (55) 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

KANCELARIA:

tel./fax: (55) 261 31 39

e-mail: rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl

DZIAŁ INFORMACJI I MARKETINGU:

tel. (55) 279 58 73

e-mail: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl

KWESTURA

tel. (55) 615 13 68

e-mail: kwestura@psw.kwidzyn.edu.pl

PUNKT INFORMACYJNY

tel. (55) 615 13 72

e-mail: info@psw.kwidzyn.edu.pl

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Ekonomia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Wpisowe:

od 1 kwietnia do 30 czerwca 0zł, od 1 lipca do 30 września 85zł

Czesne:

1 x 4.100,00 na rok

2 x 2.100,00 na semestr

8 x 537,50 na miesiąc

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
4100.00 PLN / rok

Pliki do pobrania
pdf
Agroekonomia
pdf
Ekonomia Menadżerska
pdf
Ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych
pdf
Finanse Bankowość Rachunkowość
pdf
Informatyka
pdf
Transport Spedycja Logistyka

Specjalizacje
Finanse Bankowość Rachunkowość
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Informatyka stosowana
Ekonomia menedżerska
Transport Spedycja Logistyka
Ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych
Agroekonomia

Kosmetologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku kosmetologia polecane są osobom posiadającym predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Osoba ubiegająca się o podjęcie studiów na ww. kierunku powinna być: komunikatywna, konsekwentna, wyrozumiała, kreatywna, pomocna, uczciwa i dyskretna. Kandydat powinien być gotowy do niesienia pomocy osobom potrzebującym. Kandydat powinien cechować się również zdolnościami manualnymi, poczuciem piękna oraz darem empatii i przekonywania. Ważne jest także zamiłowanie artystyczne, jak i również upodobania estetyczne. Studia na ww. kierunku mają na celu przekazanie fachowej wiedzy z zakresu kosmetologii oraz przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu kosmetologa i rozwijanie w/w cech osobowościowych.

Wpisowe:

 • od 1 kwietnia do 30 czerwca 0zł, od 1 lipca do 30 września 85zł

Czesne:

 • 1 x 5.000,00 / 2 x 2.550,00 / 8 x 670,00


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
5000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania
pdf
Kosmetologia


Kosmetologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku kosmetologia polecane są osobom posiadającym predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Osoba ubiegająca się o podjęcie studiów na ww. kierunku powinna być: komunikatywna, konsekwentna, wyrozumiała, kreatywna, pomocna, uczciwa i dyskretna. Kandydat powinien być gotowy do niesienia pomocy osobom potrzebującym. Kandydat powinien cechować się również zdolnościami manualnymi, poczuciem piękna oraz darem empatii i przekonywania. Ważne jest także zamiłowanie artystyczne, jak i również upodobania estetyczne. Studia na ww. kierunku mają na celu przekazanie fachowej wiedzy z zakresu kosmetologii oraz przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu kosmetologa i rozwijanie w/w cech osobowościowych.

Wpisowe:

 • od 1 kwietnia do 30 czerwca 0zł, od 1 lipca do 30 września 85zł

Czesne:

 • 1 x 5.100,00 / 2 x 2.600,00 / 8 x 662,50
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
5100.00 PLN / rok

Pliki do pobrania
pdf
Kosmetologia


Lider Biznesu i Administracji
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Student, realizując cykl kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku Administracyjno – Ekonomicznym uzyskuje jednocześnie dyplom Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu) w konfiguracji ze studiami podyplomowymi Lider Biznesu i Administracji (uzyskując dyplom Powiślańskiej Szkoły Wyższej) większość zajęć będzie miał/miała zaplanowane w Kwidzynie, 1 raz w semestrze (1 dzień) zajęcia odbywać się będą w Toruniu. Wykładowcami i Promotorami prac dyplomowych będą nauczyciele akademiccy Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł przez cały okres rekrutacji

Wpisowe:

 • od 1 kwietnia do 30 czerwca 0zł, od 1 lipca do 30 września 85zł

Czesne:

 • 1x 2.200,00 na rok
 • 2 x 1.100,00 na semestr
 • 8 x 275,00 na miesiąc
Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
2200.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku Pielęgniarstwo łączą zarówno obszar teoretyczny, jak i praktyczny. Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

 • sprawowania opieki pielęgniarskiej;
 • pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;
 • pomagania rodzinom i grupom społecznym;
 • organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalu;
 • przychodni;
 • sanatorium;
 • hospicjum;
 • domach pomocy społecznej;
 • zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych;
 • zakładach opiekuńczo - leczniczych;
 • przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego;
 • zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.

Wpisowe:

 • od 1 kwietnia do 30 czerwca 0zł, od 1 lipca do 30 września 85zł

Czesne:

 • 1 x 5.300,00 na rok
 • 2 x 2.700,00 na semestr
 • 8 x 687,50 na miesiąc
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
5300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania
pdf
Pielęgniarstwo i Pielęgniarstwo Pomostowe


Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Program kształcenia posiada profil praktyczny, który umożliwia dalszy rozwój naukowy konieczny do realizowania świadczeń zdrowotnych na wyższym poziomie.

Wpisowe:

 • od 1 kwietnia do 30 czerwca 0zł, od 1 lipca do 30 września 85zł

Czesne:

 • 1 x 5.300,00 / 2 x 2.700,00 / 8 x 687,50
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
5300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania
pdf
Pielęgniarstwo Magisterskie


Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych dla dyplomowanych pielęgniarek
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Program na kierunku Pielęgniarstwo realizowany jest zgodnie ze standardem kształcenia przyjętym przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 maja 2012r. oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej. Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalu;
 • przychodni;
 • sanatorium;
 • hospicjum;
 • domach pomocy społecznej
 • zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych;
 • zakładach opiekuńczo - leczniczych;
 • przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego;
 • zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.

Wpisowe:

 • od 1 kwietnia do 30 czerwca 0zł, od 1 lipca do 30 września 85zł

Czesne:

 • 1 x 5.000,00 na rok
 • 2 x 2.500,00 na semestr
 • 8 x 650,00 na miesiąc
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
5000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania
pdf
Pielęgniarstwo Pomostowe


Ratownictwo Medyczne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne łączą zarówno obszar teoretyczny, jak i praktyczny. Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności w zakresie:

- wykonywania ratunkowych czynności medycznych;

- dokonywania oceny stanu ofiar;

- planowania i organizowania działań ratowniczych;

- posługiwania się sprzętem technicznym ratownictwa medycznego.

Absolwent po uzyskaniu

- przychodni; tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:

- szpitalu;

- sanatorium;

- pogotowiu ratunkowym;

- jednostce ratownictwa medycznego.


Wpisowe

od 1 kwietnia do 30 czerwca 0zł, od 1 lipca do 30 września 85zł


Czesne

1 x 5.000,00 na rok

2 x 2.550,00 na semestr

8 x 650,00 na miesiąc

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
5000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania
pdf
Ratownictwo Medyczne